การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์

สุนัขมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับคนเช่นเดียวกัน ซึ่งชนิดของวัคซีนที่ประเทศไทยมักจะฉีดกันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด ก็คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ โรคหัดสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า และวัคซีนตัวสุดท้าย ก็คือ วัคซีนที่มีการรวมโรคนั่นเอง ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขนั้นก็เริ่มจากอายุของลูกสุนัขลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ที่มีอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนครึ่งนั่นเอง จากนั้นก็ไล่ไปตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ และ 10 สัปดาห์ตามลำดับ

 

การที่เราจำเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับ สุนัขลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ ไว้ก่อนนั้นก็เพราะว่าเป็นการป้องกันอาการป่วยต่างๆที่จะเกิดกับสุนัขได้ ซึ่งบางโรคนั้นก็มีความรุนแรงอย่างมากจนยากที่จะรักษา หรือบางรายนั้นก็อาจจนถึงขั้นที่มีอาการรุนแรงจนส่งผลให้สุนัขนั้นถึงแก่ความตายก็มี ฉะนั้น การฉีดวัคซีนให้สุนัขลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ นั้นถือว่าเป็นการฉีดป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดกับสุนัขต่อไปภายในอนาคตนั่นเอง แต่ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขนั้น คุณก็ต้องอย่าลืมว่าฉีดให้เมื่อสุนัขนั้นมีความแข็งแรง

 

เหตุผลที่เราจะไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ ในช่วงที่สุนัขนั้นเจ็บป่วย ก็เนื่องจากสุนัขอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง ฉะนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ใดๆก็แล้วแต่มีข้อควรๆจำไว้ว่า สุนัขนั้นจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่มีความแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยต่างๆให้เห็น และหากมีสุนัขตัวใดตัวหนึ่งเกิดโรคขึ้นอย่านำสุนัขตัวอื่นๆที่ไม่เป็นโรคนำไปเล่นคลุกคลีด้วยกัน เป็นต้น