การป้องกันเห็บหมัดให้แก่สุนัขลาบราดอร์

แน่นอนว่าการเลือกสุนัขให้มีสุขภาพดีไร้เห็บหมัดที่ติดมานั้น ผู้เลี้ยงจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของแหล่งที่มาของเจ้าสุนัขที่มาเลี้ยง อย่างเช่น พันธุ์ลาบราดอร์ ก็เช่นเดียวกันคุณก็จะต้องดูแหล่งที่มาด้วยว่าแหล่งที่มาของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นั้นเป็นสุนัขที่มีพ่อแม่พันธุ์อย่างไร ดูถึงการจัดสถานที่ที่เขาเลี้ยงอีกด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะก่อนที่เราจะเอาเขามาเลี้ยงนั้นเราจะต้องแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นสุนัขพันธุ์ที่ดีอย่างยิ่ง กล่าวคือ

  1. เป็นสุนัขที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และไม่มีพาหะที่แฝงมากับตัวเขา นั่นก็คือ จำพวกเห็บหรือหมัดนั่นเอง เพราะตัวที่แฝงมากับสุนัขนี้จะทำให้สุนัขนั้นอาจจะไม่สบายได้ในภายหลัง ซึ่งวิธีการดูสุนัขก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงนั้นก็มีความสำคัญอย่างมาก

2.เมื่อผู้เลี้ยงมีการนำสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้มาเลี้ยงแล้ว ต่อไป ผู้เลี้ยงจะต้องทำการรักษาความสะอาดให้แก่สถานที่ที่ผู้เลี้ยงจะพาเขาไปอยู่ กล่าวง่ายๆเลย คือ ผู้เลี้ยงจะต้องทำความสะอาดที่พักอาศัยของสุนัขให้เป็นอย่างดี

3.คุณจะต้องทำการรักษาความสะอาดให้แก่สุนัขด้วยการอาบน้ำให้เป็นนิสัย ดังที่กล่าวมาแล้ว คุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคุณทำตามข้อต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว การป้องกันในเรื่องของการมีเห็บหมัดที่จะเกิดขึ้นมานั้นสามารถที่จะป้องกันได้อย่างแน่นอน เพียงแค่คุณทำอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้สุนัขของคุณก็จะปราศจากเห็บหมัดต่างๆที่จะเข้ามารบกวนแล้ว