การให้อาหารต่อลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์

ในกรณีของลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นั้นเป็นลูกสุนัขที่มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ฉะนั้น อาหารที่พวกมักควรจะได้รับนั้นก็ควรเป็นอาหารที่มีสารอาหารอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การเจริญเติบโตของสุนัขพันธุ์นี้นั้นมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีและสมวัย ซึ่งอาหารที่คุณควรให้นั้นได้แก่ จำพวก ไขมันหรือว่าโปรตีน นอกจากนี้ก็จะต้องมีจำพวกคาร์โบไฮเดรตอีกด้วย แต่การให้อาหารลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับสรีระของลูกสุนัขอีกด้วย

สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์อ้วนง่าย            

สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้เป็นสุนัขที่มีความอ้วนง่ายมากๆ เพราะเขามีลักษณะของการกินอาหารที่เก่งมากๆ ฉะนั้น ลูกสุนัขถ้าคุณให้ปริมาณอาหารที่มีขนาดเยอะในช่วงที่เป็นลูกสุนัขนี้จะทำให้เขาอ้วนง่าย และจะมีผลต่อเขาเมื่อเขามีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น ในการให้อาหารต่อลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้คุณควรทำการดูแลการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางอาหารให้แก่เขาตามวัยของลูกสุนัข และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการพาลูกสุนัขไปตรวจสุขภาพประจำปีอีกด้วย

ให้อาหารปริมาณที่เหมาะสม    

ฉะนั้น ในการให้อาหารต่อลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้คุณควรที่จะให้ในปริมาณที่มีความเหมาะสมนั่นเอง เพราะมิเช่นนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อลูกสุนัขในช่วงอนาคตข้างหน้าได้ เมื่อเขามีอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคที่อาจจะก่อให้เกิดกับลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้ อาจจะเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมหรือโรคกระดูกอ่อน เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงที่ลูกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้มีอายุน้อยๆคุณควรที่จะให้สารอาหารอย่างพอเหมาะสมกับวัยนั่นเอง