พื้นที่ที่ใช้เลี้ยง “ ลาบราดอร์ Labrador Retriever

อย่างที่รู้กันว่าสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ Labrador Retriever นั้นเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่ตามสรีระโครงสร้าง ฉะนั้น ในสถานที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ก็ต้องเป็นสถานที่เลี้ยงที่มีสถานที่ค่อนข้างกว้างอีกด้วย กล่าวคือ จะต้องเป็นสถานที่เลี้ยงที่มีคอกใหญ่และมีรั้วสูงล้อมรอบ ซึ่งสถานที่แบบนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับสุนัขพันธุ์ดังกล่าวนี้แล้ว  และเมื่อถึงช่วงฤดูร้อนคุณก็ควรที่จะมีสถานที่ที่มีความร่มเงาให้กับสุนัขพันธุ์นี้อีกด้วย เนื่องจากประเทศไทยเรานั้นมีอากาศที่ร้อนชื้นมาก ฉะนั้น คุณควรที่จะทำสถานที่ที่มีความร่มเงาให้แก่สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้

และนอกจากสถานที่เลี้ยงที่กล่าวมาข้างต้นว่าควรที่จะมีสถานที่เลี้ยงที่กว้างขวางแล้ว สถานที่ที่ใช้เลี้ยง สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ Labrador Retriever นี้ก็ต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดอีกด้วย เพราะถ้าหากสถานที่ที่เลี้ยงสุนับไม่มีความสะอาดแล้วอาจจะเป็นบ่อเกิดให้เกิดโรคต่างๆแก่สุนัขได้ ฉะนั้น ความสะอาดของสถานที่เลี้ยงสุนัขจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้นี่เอง และนอกจากนี้ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าทำไมต้องมีพื้นที่กว้างขวางให้กับสุนัขพันธุ์นี้ด้วย ก็เพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้จะต้องได้รับการฝึกฝนตามวัยที่ควรจะได้รับนั่นเอง

ฉะนั้น การที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ อย่างกว้างขวางก็เพราะว่าสุนัขนั้นจะได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย และสถานที่ในการพักผ่อน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดและกว้างขวางพร้อมที่จะให้สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์นี้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีนั่นเอง